Aktuális információk / Szociális célú tüzelőanyag juttatás

Szociális célú tüzelőanyag juttatásCsénye Község Önkormányzatának

Polgármesterétől

9611 Csénye, Ady E. u. 42.

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Csénye Község Önkormányzata 2017. évben is részesül a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban.

A szociális célú tüzelőanyag juttatásban a szociálisan rászorult személyek részesülhetnek.

A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 59.850,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 68.400,-Ft-ot.

A támogatás jogosultságának megállapítása során előnyt élveznek:

  • aktív korúak ellátásában részesülők
  • időskorúak járadékában részesülők
  • települési támogatásban részesülők
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem nyomtatványt az Önkormányzati Hivatalnál (Csénye, Ady E. u. 42.) lehet átvenni.

A kérelem benyújtási határideje: 2017. október 31.

Kérelemmel együtt benyújtandó okiratok:

A kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett havi rendszeres jövedelméről szóló igazolás (kereseti igazolás, nyugdíjszelvény, stb).

Az igénylés feltételeivel, részletes szabályaival összefüggő kérdéseikkel az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Csényei Kirendeltségéhez fordulhatnak.

Csénye, 2017. október 16.

 

                                                                 /: Pál Tibor :/ sk.

                                                                 polgármester                                     

     


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar