Aktuális információk / Ebösszeírás

EbösszeírásFELHÍVÁS

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Ebösszeírás céljából kérem a Csénye közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit,

az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT” kitöltve legkésőbb 2021. június 25. napjáig

az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

  • személyesen az Önkormányzati Hivatalba (Csénye, Ady E. u. 42.) vagy
  • elektronikusan, a phcsenye@airplanet.hu címre megküldve (scannelt formában).

Az ebösszeíró adatlap további példányai szükség esetén Csénye Község Önkormányzata 9611 Csénye, Ady E. u. 42. szám alatti hivatalában kérhetők, valamint a www.csenye.hu weboldalról letölthetők.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. június 25.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban 15 napon belül bejelenteni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

 Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar