Aktuális információk / Bursa Hungarica 2024

Bursa Hungarica 2024Csénye Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

 

A teljes pályázati kiírás elérhető a

 

https://emet.gov.hu/bursa-2024-a-felhivas-palyazok-reszere/

https://emet.gov.hu/bursa-2024-b-felhivas-palyazok-reszere/

internetes oldalon, illetve papír alapon az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Csényei Kirendeltségén (Csénye, Ady E. u. 42.).

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2023. november 3.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

  • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2023/2024. tanév első félévéről (amennyiben a pályázó már felsőoktatási hallgató).
  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi  nettó jövedelméről.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Csénye, 2023. október 3.

 

 

                                                                                              

Csénye Község Önkormányzata


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar