Aktuális információk / BURSA HUNGARICA 2018.

BURSA HUNGARICA 2018.

 

 

Csénye Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

A teljes pályázati kiírás elérhető a

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica10/

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica11/

internetes oldalon, illetve papír alapon az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Csényei Kirendeltségén (Csénye, Ady E. u. 42.).

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2017. november 7.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről (amennyiben a pályázó már felsőoktatási hallgató).

b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi  

           nettó jövedelméről.

c)         A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

  • vagyonnyilatkozat a pályázó és a vele egy háztartásban élők vagyonáról

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Csénye, 2017. szeptember 25.

                                                                                              

Csénye Község ÖnkormányzataCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar