TelepülésképiArculatiKézikönyv / Településkép védelméről szóló rendelet tervezet

Településkép védelméről szóló rendelet tervezetTÁJÉKOZTATOM

Csénye Község Tisztelt Lakosságát,

a településen székhellyel, telephellyel rendelkező Gazdálkodó Szervezeteket, a Község területén működő Civil Szervezeteket és Egyházakat 

az alábbiakról:

Törvényi rendelkezés alapján Csénye Község Önkormányzata 2017. évben elkészítette Településképi Arculati Kézikönyvét, amely hiánypótló módon lehetőséget teremt a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására. A Kézikönyvhöz kapcsolódóan Csénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló rendeletet kell alkotnia.

A rendelet-tervezet a csatolt dokumentumban, illetve papíralapon a Csénye Község Önkormányzata székhelyén (9611 Csénye, Ady E. u. 42.) elérhető.

A rendelet tervezettel kapcsolatos, előzetes, írásos észrevételeiket, javaslataikat, 2018. március 6. napig a polgármesterhez címzett, Csénye Község Önkormányzata székhelyére (9611 Csénye, Ady E. u. 42.) vagy a phcsenye@airplanet.hu e-mail címre történő megküldéssel tehetik meg.

Valamennyi beérkező vélemény továbbításra kerül a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével megbízott főépítésznek, akinek szakmai javaslatát felhasználva a polgármester valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze.

Javaslataik, véleményük megküldésére, közreműködésükre számítva, tisztelettel:

 

Csénye, 2018. február 13.

 

Pál Tibor

polgármesterCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar