Széchenyi 2020 Európai Uniós támogatás / Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztéseCsénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Kedvezményezett neve: Csénye Község Önkormányzata

Projekt címe: Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034

Támogatás összege: 55 446 708 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt Csénye község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszereinek fejlesztését célozza. Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével. 

Specifikus célok:

  • A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével.
  • Vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése.
  • Lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A tervezési területen (Csénye, Damjanich utca) lévő és felújításra szoruló vízelvezető árkok el vannak iszapolódva, a kapubejárók, áterszek részben el vannak tömődve, ennek következtében a nagyobb esőzések alkalmával keletkező csapadékvizek elvezetésére alkalmatlanok. A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója az alábbiak szerint tervezett.: A CS-1-0-0 jelű árok befogadója a Damjanich utca nyugati végén lévő észak-délifolyásirányú árok, mely a Hosszúvíz patakba torkollik. A CS-1-0-0 jelű árok a befogadótól indulva a Damjanich utca északi oldalán halad keleti irányba a Damjanich utca 16. számú ingatlanig. Az utca beépített szakaszán az északi oldalon lefedett beton árokelem, a déli oldalon beton folyóka épül. A CS-2-0-20 jelű árok befogadója a Damjanich utca középső részén, illetve a keleti szélén meglévő észak-déli folyásirányú árkok, melyek a Hosszúvíz patakba torkollnak. A Cs-2-0-0 jelű árok a befogadótól indulva a Damjanich utca északi oldalán halad nyugati irányba a Damjanich u. 16. számú ingatlanig. Az északi oldalon lefedett beton árokelem, a déli oldalon beton folyóka épül.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. december 31.

 


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar