Széchenyi 2020 Európai Uniós támogatás / Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztéseCsénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Kedvezményezett neve: Csénye Község Önkormányzata

Projekt címe: Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034

Támogatás összege: 55 446 708 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt Csénye község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszereinek fejlesztését célozza. Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével. 

Specifikus célok:

  • A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével.
  • Vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése.
  • Lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A tervezési területen (Csénye, Damjanich utca) lévő és felújításra szoruló vízelvezető árkok el vannak iszapolódva, a kapubejárók, áterszek részben el vannak tömődve, ennek következtében a nagyobb esőzések alkalmával keletkező csapadékvizek elvezetésére alkalmatlanok. A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója az alábbiak szerint tervezett.: A CS-1-0-0 jelű árok befogadója a Damjanich utca nyugati végén lévő észak-délifolyásirányú árok, mely a Hosszúvíz patakba torkollik. A CS-1-0-0 jelű árok a befogadótól indulva a Damjanich utca északi oldalán halad keleti irányba a Damjanich utca 16. számú ingatlanig. Az utca beépített szakaszán az északi oldalon lefedett beton árokelem, a déli oldalon beton folyóka épül. A CS-2-0-20 jelű árok befogadója a Damjanich utca középső részén, illetve a keleti szélén meglévő észak-déli folyásirányú árkok, melyek a Hosszúvíz patakba torkollnak. A Cs-2-0-0 jelű árok a befogadótól indulva a Damjanich utca északi oldalán halad nyugati irányba a Damjanich u. 16. számú ingatlanig. Az északi oldalon lefedett beton árokelem, a déli oldalon beton folyóka épül.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

A projekt keretében Csénye, Damjanich J. utca belterületi csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése valósult meg több mint 600 méter hosszan.

A projekt általános célja a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

A tervezési területen lévő és felújításra szoruló vízelvezető árkok el voltak iszapolódva, a kapubejárók, átereszek részben el voltak tömődve, ennek következtében a nagyobb esőzések alkalmával keletkező csapadékvizek elvezetésére alkalmatlanok voltak.

A műszak tervek engedélyeztetése után a kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárását 2022. május 26-án indította meg. Az eljárás során 3-3 db érvényes ajánlat érkezett be, melyek közül a legkedvezőbbet a TIA 2002 Kft. adta nettó 39 346 850 Ft összeggel. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 2022. június 03-án kötötték meg. A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2022.06.07-én zárult le.

A kivitelezés 2022.06.15-én elérte az 50%-os készültségi szintet.


A kivitelezés 2022.07.06-án elérte a 100%-os készültségi szintet. 

A kivitelezés során sor került a Damjanich J. utca csapadékvízelvezető rendszerének teljes rekonstrukciójára, továbbá a település délnyugati részén lévő csapadékvízelvezető árok felújítására egészen a befogadó szerepét betöltő Hosszúvíz patakig. Az utca felújítása nagymértékben javította a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

Az infrastruktúra fejlesztése mellett a projekt keretében szemléletformáló tevékenységet is megvalósítottak, melynek keretében szórólap formájában ötleteket és tanácsokat adtak a lakosság számára az éghajlatváltozás okozta villámárvizek és aszályok káros hatásainak csökkentésére, valamint felhívták a figyelmet a vizek helyben tartásának fontosságára.

 

 

 

 

 

 


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar