Aktuális információk / Tájékoztató - Helyi Építési Szabályzat módosítás

Tájékoztató - Helyi Építési Szabályzat módosítás 

Csénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi építési Szabályzat és szabályozási terv Csénye település közigazgatási területére szóló 8/2002. (X.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítását határozta el.

A HÉSZ módosításának okát és célját a következők indokolják:

Csénye Község Önkormányzata hozzájárult – lakossági kérésre- a Csénye 642/13 hrsz-ú beépítésre szánt területbe sorolt ingatlan és a 640 hrsz-ú beépítésre nem szánt közút telekhatár rendezéséhez, melyhez a HÉSZ módosítása szükséges a mellékelt tervezet szerint. A tervezet a mellékelt csatolmányban elérhető.

Fenti módosítás mellett jogszabályi harmonizáció érdekében történő HÉSZ módosítás is történik, mivel a településkép védelméről szóló 7/2018.(X.19.) önkormányzati rendelet rendelkezik a helyi védelemmel kapcsolatban.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§-ában foglaltak szerint az érintettek a módosítással kapcsolatos észrevételüket, javaslatukat, nyilatkozatukat 21 napon belül tehetik meg.

Csénye, 2019. június 11.

                                                                  Csénye Község ÖnkormányzataCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar