Aktuális információk / Szociális célú tűzifa igénylés

Szociális célú tűzifa igénylésFELHÍVÁS

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Csénye Község Önkormányzata 2019. évben is részesül a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban. 2019. évben a kiosztható tűzifa mennyisége jelentősen kevesebb, mivel az önkormányzat a 2018. évi 50 m3 helyett 2019. évben csak 27 m3 tűzifát kapott.

A szociális célú tüzelőanyag juttatásban a szociálisan rászorult személyek részesülhetnek.

A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 65.550,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 74.100,-Ft-ot.

A támogatás jogosultságának megállapítása során előnyt élveznek:

  • aktív korúak ellátásában részesülők
  • időskorúak járadékában részesülők
  • települési támogatásban részesülők
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem nyomtatványt az Önkormányzati Hivatalnál (Csénye, Ady E. u. 42.) lehet átvenni.

A kérelem benyújtási határideje: 2019. november 8.

Kérelemmel együtt benyújtandó okiratok:

A kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett havi rendszeres jövedelméről szóló igazolás (kereseti igazolás, nyugdíjszelvény, stb).

Az igénylés feltételeivel, részletes szabályaival összefüggő kérdéseikkel az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Csényei Kirendeltségéhez fordulhatnak.

Csénye, 2019. október 25.

                                                                 Csénye Község Önkormányzata                                    


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar