Aktuális információk / Szociális célú tüzelőanyag juttatás

Szociális célú tüzelőanyag juttatásFELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Csénye Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében 2021. évben 28 m3 tűzifában részesül.

A szociális célú tüzelőanyag juttatásban a szociálisan rászorult személyek részesülhetnek.

A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 76.950,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 85.500,-Ft-ot.

A támogatás jogosultságának megállapítása során előnyt élveznek:

  • aktív korúak ellátásában részesülők
  • időskorúak járadékában részesülők
  • települési támogatásban részesülők
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem nyomtatványt az Önkormányzati Hivatalban (Csénye, Ady E. u. 42.) lehet átvenni.

A kérelem benyújtási határideje: 2021. október 29.

Kérelemmel együtt benyújtandó okiratok:

A kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett havi rendszeres jövedelméről szóló igazolás (kereseti igazolás, nyugdíjszelvény, stb).

Csénye, 2021. október 5.

 

                                                                 Csénye Község Önkormányzata                                    


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar