Aktuális információk / Szociális célú tüzelőanyag juttatás 2023

Szociális célú tüzelőanyag juttatás 2023 

FELHÍVÁS

 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Csénye Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében 2023. évben 18 m3 tűzifában részesül.

A szociális célú tüzelőanyag juttatásban a szociálisan rászorult személyek részesülhetnek.

A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 102.600, -Ft-ot, egyedül élő esetén a 111.150, -Ft-ot.

 

A támogatás jogosultságának megállapítása során előnyt élveznek:

  • aktív korúak ellátásában részesülők
  • időskorúak járadékában részesülők
  • települési támogatásban részesülők
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok.

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem nyomtatványt az Önkormányzati Hivatalban (Csénye, Ady E. u. 42.) lehet átvenni.

 

A kérelem benyújtási határideje: 2023. szeptember 22.

 

Kérelemmel együtt benyújtandó okiratok:

A kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett havi rendszeres jövedelméről szóló igazolás (kereseti igazolás, nyugdíjszelvény, stb).

 

Csénye, 2023. augusztus 21.

Csénye Község Önkormányzata


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar