Aktuális információk / MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, a településen ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, a székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett civil szervezeteket, az egyéb szervezeteket, hogy

Csénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv Csénye település közigazgatási területére szóló önkormányzati rendelet módosításának előzetes tájékoztatási szakaszában

- a partnerségi egyeztetési eljárásban-

 lakossági fórumot hívok össze

2019. június 27-én, csütörtökön 18.00 órai kezdettel

a Csényei Művelődési Házba (9611 Csénye, Ady E. u. 42.)

A rendelet tervezete megtekinthető Csénye Község Önkormányzatának hivatalos honlapján https://csenye.hu/hu/tajekoztatok-felhivasok/tajekoztato-helyi-epitesi-szabalyzat-modositas/

Az egyeztetésben résztvevő partnerek a lakossági fórumon szóban, illetve legkésőbb 2019. július 5-ig írásban észrevételt, javaslatot tehetnek, levélben a Polgármesternek címezve (Csénye Község Önkormányzata 9611 Csénye, Ady E. u. 42. címre megküldve vagy elektronikus úton phcsenye@airplanet.hu címre megküldve).

Csénye, 2019. június 13.                                               

                                                               /: Pál Tibor :/sk.

                                                               polgármester


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar