Aktuális információk / Lakossági felmérés barnakőszén

Lakossági felmérés barnakőszénLakossági felmérés barnakőszén

 

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.

Erre tekintettel, felhívjuk a településünkön élők figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van barnakőszén igényüket jelezni az önkormányzatnál.

Az igények felmérése egyelőre még csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja, tehát a háztartásonként esetlegesen leadott igénylések települési szinten összesítésre kerülnek, azok önmagukban még nem keletkeztetnek jogosultságot fűtőanyag ellátásra.

Az igényeket háztartásonként, a barnaszén szükséglet mennyiségének (mázsa) megadásával jelezhetik 2022.szeptember 28-án 16.00 óráig az Csénye Önkormányzatban (Csénye, Ady Endre u. 42.) vagy az phcsenye@airplanet.hu e-mail címen.

 

Csénye Község Önkormányzata

 

 

Adatkezelési tájékoztató a lakossági barnakőszén igény felméréséhez

Az ügyfelek adatainak felvétele az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendeletében (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglaltakra figyelemmel történik.

Az adatkezelő az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal, képviselője dr. Biró Barnabás jegyző, honlapja:www.ikervar.hu,
az adatkezelés célja Magyarország Kormánya által végrehajtott felmérés,

az adatkezelés jogalapja az ügyfél hozzájárulása,

a személyes adatok címzettjei az adatvédelmi tisztviselő, igazgatási előadó, munkáltatói jogkör gyakorlója,

a személyes adatok tárolásának időtartama jogszabály szerinti.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az ügyfélnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az ügyfélre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az ügyfélnek joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ügyfélnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadása nem kötelező. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy megnehezíthet az ügyféllel történő egyeztetéseket.

 

Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar