Aktuális információk / Falugondnoki pályázat

Falugondnoki pályázatCsénye Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9611 Csénye, Ady Endre utca 42.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok ellátása a szakmai programban és a hatályos jogszabályban foglaltak szerint. Főbb feladatok: étkeztetési feladatok ellátása, szállítási feladatok (az igénybe vevők szállítása orvosi rendelésre, rendezvényekre, gyermekek szállítása), gyógyszerkiváltás, bevásárlás, hivatalos ügyek intézésének segítése, segítségnyújtás a háztartásban (személyes környezet rendben tartása, kisebb javítások, fűnyírás stb.), anyag- és árubeszerzés, információközvetítés, a falugondnoki busz állagának megőrzése, takarítása, a munkához kapcsolódó adminisztrációs, szervezési feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • 3 hónap próbaidő vállalása
 • Cselekvőképesség
 • Falugondnoki képzésen való részvétel vállalása
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Legalább 3 év gépjármű vezetői gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • településen lévő lakóhely, helyismeret
 • jó kommunikációs képesség
 • szociális érzékenység
 • önálló munkavégzési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről
 • Vezetői engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csénye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9611 Csénye, Ady Endre utca 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Cs/12/2021, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
 • Személyesen: Csénye Község Önkormányzata, 9611 Csénye, Ady Endre utca 42.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.csenye.hu - 2021. január 12.
 • Csénye Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2021. január 12.
 • kozigallas.gov.hu – 2021. január 12.

« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar