Aktuális információk / Csényei Óvoda tájékoztatója

Csényei Óvoda tájékoztatójaA Csényei Óvoda tájékoztatója a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai

beiratkozás rendjéről

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 8. §  (2) bekezdés értelmében: A gyermeknek, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, (2020.01.01-től) "legalább" napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)

Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint

általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban:

EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában

egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda, a fenntartójától kapott lista alapján, 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Az eddigi évek hagyományaitól eltérően, az „óvodai játszónapok” (nyílt napok), megszervezésére, a járványügyi intézkedések miatt, nem kerül sor. 

(Kérem az érintett szülőket, hogy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot velünk. Az e-mailen történő jelentkezéssel a szülő/gondviselő hozzájárul a közölt adatoknak, a jelentkezési eljárás során történő felhasználásához.)

Óvodánk e-mail címe: csenyeovoda@airplanet.hu

A Csényei Óvoda kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda. Címünk: Csénye, 9611 Csénye, Ady Endre u.2.

 

A gyermek beíratáshoz szükséges dokumentumok

 

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy - a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok
  • A szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • A Sajátos nevelési igényű, vagy magatartás problémás gyermekek esetében minden olyan igazolás, orvosi vélemény, szakértői vélemény, amely a gyermek fejlődésével, illetve betegségével kapcsolatos

 

A gyermek felvételét követően, a felvételről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint, nyilvántartásba veszi. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. Törvény 9/A §- a alapján, az óvodaköteles korba lépő gyermekek számára az Oktatási Hivatal oktatási azonosító számot osztott ki. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák a fenntartóiktól megkapták azon gyermekek listáját, akik a felvételi körzetükbe tartoznak és óvodaköteles korba lépnek. A lista tartalmazza az érintett gyermekek oktatási azonosítóját is. A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is, postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. ápr. 6-10 között fognak megérkezni.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Kérjük, hogy azok a szülők is írassák be a gyermeküket, akik 2020. szeptember 1. után töltik be a 3. életévüket, és még a 2020/2021. nevelési évben szeretnék igénybe venni az óvodai nevelést.

 

Óvodánk e-mail címére várjuk a jelentkezéseket!

 

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít, és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, amelyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint, a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába.

 

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével –elektronikus vagy postai úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. ápr. 17-ig.

A beiratkozáshoz szükséges szándék nyilatkozatot elküldjük, amennyiben e-mail címünkön jelzi ez iránti igényét. Elektronikus úton, vagy postai úton is visszaküldheti címünkre.

 

Az érintett szülők, a 06204532808 mobilszámon érdeklődhetnek, az intézmény vezetőjénél.

 

Kelt: Csénye, 2020. 03.30.

                                                     Simon Zsoltné

                                                    intézményvezetőCsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar