Aktuális információk / Bursa Hungarica 2022

Bursa Hungarica 2022Csénye Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A teljes pályázati kiírás elérhető a

https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/

https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere/

internetes oldalon, illetve papír alapon az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Csényei Kirendeltségén (Csénye, Ady E. u. 42.).

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2021. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről (amennyiben a pályázó már felsőoktatási hallgató).

b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi  

            nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Csénye, 2021. október 5.

                                                                                              

Csénye Község Önkormányzata


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar