Településrend. eszközök mód. / Meghívó

Meghívó

MEGHÍVÓ

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, a településen ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, a székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett civil szervezeteket, az egyéb szervezeteket, hogy

Csénye Község Önkormányzata település rendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszában

                                            - a partnerségi egyeztetési eljárásban-

 lakossági fórumot hívok össze

2019. szeptember 12-én, csütörtökön 18.00 órai kezdettel

a Csényei Művelődési Házba (9611 Csénye, Ady E. u. 42.)

A településrendezési eszközök módosításának dokumentumai megtekinthetők Csénye Község Önkormányzatának hivatalos honlapján https://csenye.hu/hu/telepulesrendezesi-eszkozok-modositasa/telepulesrendezesi-eszkozok-modositasa/

Az egyeztetésben résztvevő partnerek a lakossági fórumon szóban, illetve legkésőbb 2019. szeptember 20-ig írásban észrevételt, javaslatot tehetnek, levélben a Polgármesternek címezve (Csénye Község Önkormányzata 9611 Csénye, Ady E. u. 42. címre megküldve vagy elektronikus úton phcsenye@airplanet.hu címre megküldve).

Csénye, 2019. szeptember 3.

                                                                                               /: Pál Tibor :/

                                                                                               polgármester


« Vissza az előző oldalra!

Csénye Község Önkormányzata - Magyar